Huurvoorwaarden

Onze service

Al onze attracties worden steeds door ons geplaatst en geleverd.

Prijzen zijn per dag, weekend, of ook voor langere periode, dit laatste zal worden berekend volgens de gewenste periode via een voorafgaande offerte.

Springkastelen Kids Jump voorziet steeds een volledige service:

• attractie(s) naar keuze,

• blower(s),

• grondzeil(en),

• verankeringsmateriaal voor zachte of harde ondergrond.

• permanente ondersteuning tijdens huurperiode via gsm.

Al onze attracties worden gratis geleverd binnen een straal van 20 kilometer rond Zulte.

Bij levering buiten deze straal, rekenen wij transportkosten aan.Gebruik van de attracties

Volgende gebruiksvoorwaarden moeten steeds nageleefd worden:

• Een attractie is ontworpen voor kinderen.

• Attractie(s) niet betreden met schoeisel.

• Niet eten of drinken op de attractie(s).

• Scherpe voorwerpen, of ander hard materiaal / speelgoed is verboden.

• Het is verboden om de attractie(s) te betreden onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen.

• Attractie(s) niet aflaten bij lichte of korte periode regenval.

• Bij zware regenval en / of storm de attractie het water verwijderen, blower stilleggen en springkasteel aflaten, torens naar binnen vouwen en attractie afdekken met bijgeleverd zeil.

Het springkasteel moet bij windkracht 5 worden neergelaten.

• Attractie(s) die overnachten worden door de huurder afgelaten en ontkoppelt van de blower die tijdens de nacht word binnen geplaatst en dit alles op een verantwoorde manier.

• Het is verboden om de 3D figuren op het dak naar beneden te trekken of op zijwanden en daken te kruipen.Verantwoordelijkheid

Kids Jump is NIET aansprakelijk voor schade aan derden, toegebracht door of met het gehuurde materiaal. De verhuurder is ook niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door of met het gehuurde materiaal, al dan niet als gevolg van het niet of niet voldoende functioneren van het gehuurde materiaal.

De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en / of ongevallen tijdens de huurperiode.

Bij schade aan de attractie(s) zullen de herstellingskosten en de daaraan gekoppelde transportkosten aangerekend worden aan de huurder. Bij diefstal van de attractie tijdens de verhuurperiode zal de nieuwprijs van de attractie aan de huurder worden aangerekend.

De huurder kan een extra verzekering afsluiten bij een verzekeringsagent.

Wij verhuren enkel kwaliteitsvolle materialen die voldoen aan de Europese normen en die onderworpen zijn aan strenge controles.

Al onze attracties zijn voorzien van extra veiligheidsmaatregelen en zijn in het bezit van een veiligheidscertificaat.

De attracties worden grondig gereinigd en gecontroleerd bij elke verhuurperiode, zodat de volgende huurder een attractie in goede staat ontvangt.

Bij het ophalen van de attractie(s) moet de attractie(s) in dezelfde staat zijn als bij levering.

Eventuele extra reinigingskosten door abnormaal gebruik worden aangerekend aan de huurder. Forfaitair bedrag van € 50.

Bij onvoorziene omstandigheden of oponthoud (ontruimen, vrijmaken doorgangen, …) rekenen wij een extra kost aan van € 25 per begonnen halfuur.

De huurder blijft verantwoordelijk bij verborgen schade of extreme vervuiling tot de volgende verhuring!

Indien de huurder zijn verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt en dientengevolge in gebreke is, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Hij zal dit schriftelijk aan de huurder meedelen. De huurder is in dit geval verplicht al het gehuurde materiaal onmiddellijk aan de verhuurder terug te leveren. Indien de huurder het materiaal niet terstond terug levert, is de verhuurder gerechtigd alle maatregelen te treffen die hij nodig acht om het materiaal weer in zijn bezit te krijgen. De huurder is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het niet onmiddellijk terugbrengen van het gehuurde materiaal.

Waar plaats je een attractie

Op een zachte en/of vlakke ondergrond, gras is ideaal.

Een springkasteel mag nooit op een ondergrond met steenslag, zand of puntige voorwerpen geplaatst worden.

Voorzie steeds een vrije ruimte van minstens 0.5 meter langs beide zijden van de attractie en 2 meter achter de attractie voor het plaatsen van de blower.

Kids Jump kan beslissen om het springkasteel of de attractie, door omstandigheden of om beschadigingen te vermijden, niet te plaatsen, zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding of compensatie.

Wat moet je voorzien voor het plaatsen van een attractie

• Stroom van 220V en 16A (standaard stopcontact), verlengsnoer tot achterzijde attractie

• Zorg voor een goede doorgang naar de plaats van minstens 1 meter!

Betaling


Boekingen van een springkasteel zijn bindend van zodra ze door ons zijn bevestigd.

De betaling dient te gebeuren bij levering en dit contant of via overschrijving op rekeningnummer
BE42 0689 3622 7354 en dit tenlaatste 2 dagen voor levering. 

Gelieve rekening te houden met eventuele plaatsings-, vervoerskosten en waarborgen.

Wij vragen een waarborg van € 100. Deze waarborg wordt terugbetaald indien de artikel(en) in perfecte staat en met alle toebehoren teruggehaald worden.

Bij het niet aanwezig zijn op dag van de ophaling en er geen mogelijkheid is om onze attractie op te halen, zijn wij genoodzaakt een extra dag aan te rekenen.

Bij niet betalen zullen wij dan ook geen springkasteel plaatsen en zal het verschuldigde verhuurbedrag + administratieve kosten alsnog worden aangerekend.Annulatievoorwaarden

Bij annulatie zijn wij genoodzaakt volgende kosten aan te rekenen:

- meer dan 30 dagen: 50% van de verhuurprijs.

-minder dan 30 tot 7 dagen: 75% van de huurprijs

- minder dan 7 dagen: volledige bedrag van de verhuurprijs.

Annulatievoorwaarden bij slecht weer kan enkel in overleg, op de dag van plaatsing en dit tussen 7u en 8u. Dit geld niet voor motregen of wisselvallig weer. Enkel bij stormweer of hevige regen.

Alle annulaties kunnen via telefoon aangegeven worden maar moeten alsnog schriftelijk of via mail gebeuren.Promoties

Eventuele promoties of wedstrijden zullen via onze social media worden bekend gemaakt.

Onze promoties zijn niet cumuleerbaar met andere promoties.

Leveren en ophalen

Vaste planning: vooraf afgesproken uur buiten de flexi planning en weekdagen

Flexi planning: (geen richtuur) Enkel weekend en feestdagen!!!

De klant heeft de keuze uit:

Levering:

keuze 1: De levering vindt plaats tussen 08:00 uur - 09:00 uur

keuze 2: De levering vindt plaats tussen 09:00 uur - 10:30 uur

keuze 3: De levering vindt plaats tussen 10:30 uur - 12:00 uur

Ophaling:

keuze 1: De ophaling vindt plaats tussen 18:00 uur - 20:00 uur

keuze 2: De ophaling vindt plaats tussen 20:00 uur - 21:30 uur

Opmerking:

Bij de flexi planning proberen wij zoveel mogelijk aan de vraag van de klant te voldoen. Maar er moet altijd iemand de eerste zijn en iemand de laatste! Volzet is Volzet!!!

Wij danken u voor het vertrouwen in ons bedrijf.

© | Springkastelen Kids Jump - Verhuur springkastelen | BTW: BE0738.912.742
 Vinkstraat 14, 9870 Zulte | info@springkastelenkidsjump.be | GSM: 0499.34.36.24
Algemene voorwaarden

Made with Mobirise ‌

Free Web Page Creator